Over ons

Ruud Bergamin
Ruud Bergamin

 

"Stichting Concert Dichtbij" is opgericht in september 2016 door Ruud Bergamin, in samenspraak met Roely Smelt, Michiel Banning en Theo Coskun.

 

De Stichting heeft ten doel 'het bevorderen van belangstelling voor/beoefening van muziek en andere kunstuitingen'. In dit kader vinden muziekoptredens plaats op uiteenlopende locaties.

Dit kunnen zijn: huiskamers, clubhuizen, horecagelegenheden, enz. Deze optredens kunnen in combinatie met één of meerdere andere activiteiten plaatsvinden zoals maaltijden en/of kunstuitingen in de ruimste zin van het woord.

 

Onder de doelstelling vallen vele soorten muziek zoals jazz, klassieke muziek en wereldmuziek.

 

Het bestuur ziet er naar uit u op een concert te ontmoeten.

Gezien de huidige culturele financiële situatie is een donatie welkom.

U wordt dan donateur van de SCD.

RekeningnummerNL11 RABO 0314 6722 22 t.n.v. Stichting Concert Dichtbij o.v.v. 'donatie' .

Bestuur

Roely Smelt,

voorzitter

Hattem v/d Burg

penningmeester

Michiel Banning, algemeen bestuurslid


Medewerkers

Ruud Bergamin, adviseur en coördinator muziek-aangelegenheden

Toon van Bueren,

medewerker

Ruben van Mulligen,

medewerker


Marianne van Vliet, medewerker PR en webmaster